Aan de voet van de Congreskolom in Brussel vond vandaag een bijzondere plechtigheid plaats naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de begrafenis van de Onbekende Soldaat. 11 november herdenkt elk jaar de slachtoffers uit de voorbije oorlogen en vredesoperaties, maar dit jaar ging bijzondere aandacht naar de Onbekende Soldaat die dag op dag 100 jaar geleden zijn laatste rustplaats vond op exact dezelfde locatie.

De Onbekende Soldaat staat symbool voor alle gesneuvelde militairen die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en diegenen die het leven lieten voor de vrede in operaties sinds 1945.

Traditiegetrouw is er op 11 november een nationale plechtigheid om dit te herdenken, met dit jaar eveneens een herdenking voor het 100-jarig bestaan van de Onbekende Soldaat.

Tijdens de avond van 9 november 2022 vond de plechtige afsluitceremonie van het Jaar der Rechtvaardigen plaats.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van kapitein-commandant Yves Segers, gaf een concert ter eerbetoon aan de Rechtvaardigen onder de Volkeren die Joodse kinderen gered hebben in België tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het concert en de lichthulde vonden plaats in de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk in Brussel, in aanwezigheid van heel wat eregasten.

Elk jaar kleurt London zwart, geel en rood ter hoogte van de Cenotaaf, het grafmonument waar jaarlijks het grootste défilé na de eigen Nationale Feestdag plaatsvindt. Meer dan 300 Belgische militairen en oud-strijders defileerden op zaterdag 16 juli in Whitehall Street, op een boogscheut van de Big Ben en Downing Street 10.

 

Op 11 november om 11.00 uur werden in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning alle doden van de twee wereldoorlogen herdacht, evenals al degenen die stierven in dienst van het Vaderland.

Met dank aan de heer Jacques Grauls voor de foto's.

2021 11 11 12

Editie 2021 van de Nationale Feestdag is er een die in alle opzichten in het teken stond van soberheid en van een sterke boodschap.

De dag werd een steunbetuiging aan iedereen die getroffen is door de verwoestende overstromingen van vorige week en tegelijk een teken van dankbaarheid voor het engagement van alle helden die vandaag vertegenwoordigd worden op het defilé.

 

20210721 100316

 

20210721 095353

De Cenotaafparade van 10 juli 2021 vond plaats in Londen in aanwezigheid van 

  • de Belgische Ambassadeur in Londen, Bruno van der Pluijm, in de naam van de Belgische regering
  • Kapitein-ter-zee Renaud Flamant, Defensie attaché, in de naam van de de Belgische CHOD
  • Minister of State Baroness Goldie
  • Lieutenant Kolonel Ady Hunter MBE, vertegenwoordiger van de CDS (Chief van de Britse Defensie)

Op 17 februari 1934 komt de Belgische Koning Albert I, die tevens Kolonel bevelhebber was van de “5th Inniskilling Dragoon Guards”, om het leven bij een val van de rotsen in “Marche-les-Dames”. Aangegrepen door zijn dood, beslist Koning Georges V van Groot-Brittannië om de Belgen een eer toe te kennen die geen enkel ander land ooit te beurt viel: het organiseren van een jaarlijkse gewapende parade, ter ere van ons land. Deze Belgische parade in Londen vindt sindsdien principieel ieder jaar plaats in het weekend voor de Belgische nationale feestdag en huldigt de nagedachtenis van de KoningRidder en het broederschap tussen de Britse en Belgische soldaten tijdens Wereldoorlog I. Deze herdenking kent een lange geschiedenis, maar de banden tussen ons land en GrootBrittannië gaan nog veel verder terug. Het Verenigd Koninkrijk was nauw betrokken bij het ontstaan van de Belgische staat. 

Het Ereperk der Gefusilleerden (of Binnengaarde der Gefusilleerden) is een kleine begraafplaats, gelegen in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Er bevinden zich hier 365 graven van verzetsstrijders uit de twee Wereldoorlogen.

Aan het begin van een besloten ceremonie, georganiseerd op gezamenlijk initiatief van het War Heritage Institute en de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (NCPGR), krijgt het Ereperk der Gefusilleerden officieel de titel van "Nationale Necropool", titel toegekend door het KB van 31 juli 2020.

Een vertegenwoordiger van de Koning stak de vlam weer aan bij het Nationaal Monument van de Weerstand en legde een krans.

SERVIO was aanwezig met de heer Yvan Lambrechts, administrateur bij SERVIO en voorzitter van de Stichting Geheim Leger.

Public Address

Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Koning, Mevrouw de Minister, Generaal, Admiraal, wij heten u welkom op deze herdenkingsplechtigheid voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.


We zijn hier vandaag samen gekomen om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa te herdenken, precies 76 jaar geleden. Het is inderdaad op 8 mei 1945 om 23u01 dat de Tweede Wereldoorlog officieel eindigt in Europa, de dag na de onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland. De capitulatie van het Duitse leger werd getekend in de nacht van 7 op 8 mei – om 02u41 precies – in het indrukwekkende rode bakstenen gebouw van de vakschool van Reims. Het was hier dat Generaal Dwight Eisenhower het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten in Europa had geïnstalleerd.

Op 8 mei 1945 om 15u00 kondigden de geallieerde staatshoofden en regeringsleiders gelijktijdig op de radio het einde van de vijandelijkheden in Europa aan.

76 jaar later weerklinkt de echo van hun stemmen nog in onze herinnering.

Staakt het vuren

Public Address

Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Koning, Mevrouw de Minister, Admiraals, wij heten u welkom op deze herinneringsplechtigheid die hulde brengt aan de Belgische militairen gesneuveld in dienst van de Vrede sinds 1945.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben 252 Belgische militairen de verwezenlijking van hun vredesideaal met hun leven betaald. In alle uithoeken van de wereld, hebben Belgische militairen blijk gegeven van plichtsbewustzijn, moed, professionalisme en zelfverloochening. Hen hulde brengen is niet alleen een plicht maar is voor ons een eer. Hun zelfopoffering is voor de jongsten een voorbeeld en een waarschuwing voor hun wapenbroeders en zusters die vandaag nog ontplooid zijn in verre contreien. Onze vredesopdrachten zijn zeker niet onbeduidend en ze zijn eveneens zonder risico. Deze plechtigheid, die ons vandaag verenigt rond deze heilige Vlam, toont hoezeer hun herinnering in ons hart gegrift staat.

Zoals elk jaar, vangen wij nu het voorlezen aan van de 252 namen van alle Belgische militairen gesneuveld in dienst van de Vrede sinds 1945...

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !