Het Ereperk der Gefusilleerden (of Binnengaarde der Gefusilleerden) is een kleine begraafplaats, gelegen in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Er bevinden zich hier 365 graven van verzetsstrijders uit de twee Wereldoorlogen.

Aan het begin van een besloten ceremonie, georganiseerd op gezamenlijk initiatief van het War Heritage Institute en de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (NCPGR), krijgt het Ereperk der Gefusilleerden officieel de titel van "Nationale Necropool", titel toegekend door het KB van 31 juli 2020.

De Minister van Defensie vereerde de ceremonie met haar aanwezigheid en Gravin Brigitte d'Oultremont, voorzitter van "Komeet", plaatste er SERVIO-bloemen.

30mai21 4

 

 

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !