Nationale koepel van de Belgische oud-strijders,
politieke gevangenen, verzetsstrijders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen.

 

  

Beste vrienden van SERVIO-Belgium,

Welkom op onze site.

Aarzel niet om de volgende activiteiten te ontdekken door deze link te volgen.

Jacques ROSIERS
Président – asbl SERVIO-Belgium vzw – Voorzitter

 

 

17 février (1934) Overlijden van Zijne Majesteit Koning Albert I (Marche-Les-Dames)
Herdenking van al de overledenen van de Koninklijke Familie
07 april (1994)

Dood van tien Paracommando’s te Kigali
Eerbetoon aan de overleden Belgische militairen tijdens de vredesopdrachten

15 april (1960) Verjaardag van Z.M. Koning Filip
08 mei  (1945) Einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa
10-28 mei   (1940) De achttiendaagse Veldtocht
24-28 mei   (1940) Herdenking van de Slag aan de Leie
06 juni   (1934) Verjaardag van Koning Albert II
21 juli    (1831)  Nationale Feestdag – eedaflegging van Leopold I
04 september   (1944) Bevrijding van Brussel
27 september   (1830)  Herdenking van de onafhankelijkheidsgevechten
11 november  (1918) Wapenstilstand die het einde van de Oorlog 1914-1918 afkondigde
15 november (1866) Feest van de Koning (valt samen met de Heilige Leopold)

 

Het intergenerationeel Charter van 21 Juli 2020

 

Servio-Belgium is een koepelorganisatie die de Belgische nationale verenigingen vertegenwoordigt bestaande uit de oud-strijders, verzetsstrijders, politieke gevangenen, militaire en burgerslachtoffers van de oorlogen waarin Belgen werden ingezet; de veteranen, militairen en gelijkgestelde burgers, die hebben deelgenomen aan militaire en/of humanitaire opdrachten ter bewaring en herstelling van de vrede; alsook uit vaderlandslievenden en burgers.


Al die verenigingen hebben als fundamentele doelstelling de herinnering aan de oudere generaties levendig te houden en aan de jongere generaties hun idealen van vrede, van het verdedigen van democratische vrijheden, van de gehechtheid aan de Koning, aan België en aan de instellingen over te brengen.

Ze zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om de bestaande banden hechter en dieper te maken door een strategie van de herinnering uit te werken; het gezamenlijk bepalen van een actieplan om de doeltreffendheid en de efficiëntie van het herdenken te waarborgen; een gezamenlijke communicatie uit te werken met het War Heritage Institute..

SERVIO wil de geschiedenis van België levend houden en verspreiding en toe-eigening ervan toelaten door de burgers. Dankzij getuigenissen, met respect voor de personen waarvan we de herinnering eren, en met respect voor de herdenkingsplaatsen, willen de verenigingen het gemeenschappelijk patrimonium opwaarderen. Hun acties, die plaatsvinden in een educatief kader, dienen als brug tussen het verleden, het heden en de toekomst. De herdenkingen zijn erop geënt de intergenerationele dialoog in de hand te werken.


Op 11 november 2018, ter gelegenheid van honderd jaar Wapenstilstand, heeft de Koning zich gericht tot de ouderen en de jongeren die aanwezig waren voor het Graf van de Onbekende Soldaat. De woorden van de Koning weerklonken in de geest van de oud-strijders, veteranen en de leden van de verschillende vaderlandslievende verenigingen. Onder meer hebben we onthouden en citeren we de Koning respectvol: “Er komt een dag dat we de warme aanwezigheid zullen moeten missen van oudstrijders die ons grondgebied hebben verdedigd. Ik verbind me ertoe, samen met jullie, de herinnering levend te houden aan hen die zich voor ons hebben opgeofferd en mij te blijven inzetten voor de waarden waarvoor zij hebben gestreden


Om te antwoorden aan de oproep van de Koning, hebben de vaderlandslievende verenigingen zich verenigd en een charter opgesteld, te publiceren tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De pandemie COVID 19 heeft dit echter niet toegelaten

Het is dus vandaag, 21 juli 2020, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van België, dat drie oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog dit charter symbolisch overhandigen aan drie jongeren. Enkele oud-strijders bevinden zich nog onder ons en zijn klaar om de fakkel door te geven.


Ze vragen aan de jongeren om de herdenking verder te zetten, dewelke hen heeft rechtgehouden tot op de dag van vandaag. Vrijheid heeft een prijs. Vrede vereist inzet!

 

«Ik vraag jullie de herinnering levend te houden aan wie voor onze vrijheid zijn leven heeft gegeven, en de gedenkplaatsen die voor hen zijn ingericht, in ere te houden.»
Jonkheer Thierry Coppieters ‘t Wallant

«Je vous demande de maintenir vivant le lien entre le passé, le présent et l’avenir, par le dialogue entre les générations. »
Comte Henri d’Oultremont

«Ich bitte Sie, die Geschichte unseres Landes lebend zu halten. »
Baron Ludo de Vleeschauwer

 

Gedaan te Brussel, op 21 juli 2020, ter gelegenheid van de overdracht van het intergenerationeel charter, in drie exemplaren.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !